درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 6 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● اعتبار


از فرطِ نداري، خط، مي‌خوريم.

يا رَب مباد اعتبار، از اين‌ بيشتر گدا شود!

از بس ذهن را معطوفِ ناممكن‌ها كرد، فکرش بالدار شد و باليد.

پيرمجردها، طلاقی جلو، ازدواجی پس انداز، و عشقی بدهکار اند.

راهِ رام‌ْوحشي كردن ِجنگل، دادن ِعلف به ببر و گوشت به آهوست.