درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 8 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● خلبان


ای‌کاش تبعيد می‌شدم، به تو!

با هر طلوع، سلام بيدار می‌شود؟

انصافِ نقد، تلخ را شيرين می‌خوراند.

بلند كرد هواپيما خلبانی را که فكركرد بلند كرده هواپيما.

مطبخِ سياست، از مردانِ پُخته استيکِ لاستيك می‌سازد؛ از مردان ِپَخمه، كُتلِتِ سويا.