درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 9 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● آفتاب


درختْ قدِ ريشه‌اش، ساقه دراز می‌كند.

عنكبوت، استادِ هندسه‌ي سياست است.

تا دو گوش، چشمِ شنيدن ِهم را ندارند، نگاه‌ها كراند.

با گل‌اندود كردن ِشيشه‌ها، ذهنِ آفتابِ پشتِ پنجره، هست.

بي‌رؤيا از گذشته بيزار، از آينده نااميد و اساساً با حال، نيست!