درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 12 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● رنج


آتش پرست، سوخت!

جاسيگاري، سير نمی‌شود.

با رنجِ ديگران، چه زود می‌شود كنار آمد!

برای منت گذاری سرِ سپاسگزاری گفت: متشکرم!

اقتصادِ بيمار به مويرگِ شهر، ويروسبانك تزريق می‌كند.