درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 13 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● پائيز


پرنده، جاذبه را بال می‌اندازد.

هركه را من نمی‌شناسم، نيست!

برگِ پائيزی، بر گامِ خاطره می‌نالد.

پائيز، عاشق‌ِ برملا‌يی‌ي عشق است.

علامت سؤال، زيرِسرش دردِ تعجب می‌كند.