درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 14 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● گريز


فکر نکردن به فکر، فکرها را می‌رماند.

ميمون فكر می‌كند ادايش را در می‌آوريم.

حَفاران، در حال، گذشته را از آينده پس می‌گيرند.

خدا و خرما يکجا به دست می‌آيد؛ اگر خودت را نخواهی!

اگر لاجرم در راهی افتادی که از آن گريزی نيست؛ از آن راه نرو!