درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 15 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● فاني


سياست،‌ با خام كردن می‌پزد.

ستيزِ انگشتان در مُشت باخت.

شب و روز همديگر را تاخت می‌زنند.

فانی ِظهرِ عاقبت، لافِ غروب می‌زند!

خيالِ لحظه‌های تو، بی تو هم باتوست.