درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 17 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● غوغا


متهم می‌کنم، پس هستم!

خشكسالی، بارش وارونه‌ست‌.

كدام جنگ به جنگ‌ خاتمه می‌دهد؟

فضيلت‌ها بی چترِ عدالت، رذيلتِ خيس‌اند.

غوغا‌ی وارونگی كاری كند كه كاری نكردن است!