درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 19 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● چارپايه


رؤيای محافظه‌کار، شطرنجی است.

جاسوس، کِرْمِ قلّابِ اطلاعات‌گيری است.

چراغ قوّه، به روحِ شب نوردرازی می‌كند.

بزرگداشتِ سهْ ‌پايه، چارپايه را كج می‌كند.

محبوبِ آرمانی چنان كامل و زيباست كه نيست.