درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 22 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● فاصله


سؤال پاك شده، جواب گرفت!

فاصله‌ حلاّلِ چيزی نيست؛ حتی نوری.

بی درد، درد را به شيوه‌ی خودش حس نمی‌كند.

بودن در آينده‌ی بعيد، بعيد است؛ اما خيال‌اش، حالِ استمراریِ خوبی دارد.

هر دوستی ريشه در گذشته دارد؛ نداشت، در آينده پيدا می‌كند؛ نكرد، خود دانی!