درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 23 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● زندگی


گل، زشتی نمي‌داند.

از باخت‌ها بُردِ بيشتری بُرد.

خشمِ چشم، جهان را شقّه می‌بيند.

رنود، از جلدِ دوم، وارد زندگی می‌شوند.

جمعِ جدّی جهل، عقلِ فرد را گيج می‌كند.