درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 24 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● طناب


جاه‌طلب روی ميزش را زياد می‌كند.

نامه‌ی سفيد، در مقصد سياه می‌شود.

كِشتیِ متروك، بی‌تعلق ‌شبْهِ‌جزيره‌‌‌ای رها‌ست.

شُهرت از مورچه كله‌پاچه می‌پزد؛ به خودت نمی‌دهد.

جاذبه اشتباه می‌كند؛ لميدن ِما به‌خاطر ديرِ كِردِ طنابِ آسمان است.