درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 28 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● دهان


كبريتِ بی‌خطر، آتش نمی‌زند؟

آسيابِ آبيبادیِ دهان، حرف‌لقمه می‌جَوَد.

دندانپزشك‌، گرانتر از همه دندان می‌شمارد.

انگار گوش به نگاه حساس تراست تا چشم به صدا.

هركس جاودانگی را برای غير نمي‌خواهد و الا خدا ‌بخشيده است.