درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 30 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● ادب


بي‌تخيل، دَرون‌كاه است.

تا توان داری توانی ناتوانی‌ خاك كرد.

بلند فكری، مزاحمِ سقوطِ رؤيا نيست.

گچ‌مغزها بی آزارند؛ البته تا سرِ بزنگاه‌!

شکنجه‌گرِ مؤدب، همان وحشیِ متمدن است.