درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 3 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● وای


شبرنگ، شبگولِ ره‌نماست.

بلبلِ ناكوك، قفس نمی‌سازد.

وای به روزی كه نگوييم وای!

گاوان عالم با گاوان آدم مساوی‌ترند.

زمان جارچی‌ی چل‌كلاغِ حماقت‌هاست.