درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 5 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● ميخ


پائيزِ غمگين، برگ می‌گريد.

خيال ِناپخته رؤيای خام می‌پزد.

ماهِ نيمه، نيمه‌ای به ما بدهكار است.

من نمی‌ترسم؛ روحم شعورِ ترس ندارد.

چقدر سخت بود كار مميزان ِ دوران ِخط ميخی!