درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 6 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● شعار


زندگی پر از مسائلِ زندگی است.

پوستْ کلفتیِ‌کرگدن، چه ربطی به ما ندارد؟!

تأسف‌آور است اگر بعد از ما آب از آب تکان نخورد!

گوشِ فلک کر می‌شد اگر خروس تخمِ مرغ را پس می‌كشيد.

دهشتبار بود زندگی اگر تمامِ شعارهای هر روزه، عملی می‌شد.