درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 10 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● شوخی


مرگ، مُسكّنِ شكنجه شده است.

ظاهراً ازدواجِ موفقی داشت، آدم!

نويسنده، بركلماتِ تملق حكومت نمی‌كند.

پرنده‌ها و گل‌ها چه نسبتی با هم ندارند؟

هميشه‌شوخ، اتفاقاً شوخی سرش نمي‌شود.