درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 15 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● گم


تا خدا هست، هستم؟

زمين، زير پايم گم شد!

شرابِ تكرار، شرابْ نيست!

با جهان قهرم؛ بگذاريد به راه خودش برود!

مگر می‌شود احساس را كشت؟... بله، مي‌شود!