درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 19 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● نيستي


در پلك، هرچه هست، نيست.

خط كش، واحدِ كشيدن ِخط نيست.

نيستی از چراغْ قرمز عبور نمی‌كند.

تهِ حقيقتِ روشنِ شب، ظلماتِ روز نيست.

كفتربازِ سياست‌، بر بام قدرت با اهليان ِفرهنگ می‌لاسد.