درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 20 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● نقاشی


ملاحظه، حرف‌ها را رتوش می‌كند.

نقاشی، چشم را به رنگ‌انديشی می‌خواند.

لحظه‌های زندگی را از مرگ كش می‌رويم.

ظلم بالسويه، عدل نيست، بی‌عدل‌عقلی است.

لحظه‌ها عصا زنان عبور می‌كنند؛ از عرضِ روزِ كور.