درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 22 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● شانس


هُمای بخت را شكار كرد.

غم، هميشه مرطوب است؟

اصل، برای بقا، اداي بَدَل در می‌آورد.

كاهِل، برای بختِ بيدار لالايی می‌خواند.

تبليغِ شانس بر همّتِ جامعه سيلی می‌زند.