درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 23 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● برهوت


ريا شكل را زشت می‌كند.

رؤيای عجول دور تند است.

احمق كردن بيشتر زحمت دارد.

من تو را ديدم يا تو مرا، به خواب؟

عشق كوچنده، در برهوت اطراق می‌كند.