درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 24 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● مجال


چرا حق با بچه‌ها نيست؟

زبان، هستی را گوش می‌بيند.

پس گل‌ها‌ كی استراحت می‌كنند؟

كار، كار می‌آورد، بی‌كاری، فراموشی.

حريص قدرت، مجالی برای نيك بودن ندارد.