درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 27 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● گران


كار بد، اساساً گران است.

حتی سنگ‌پا از ‌بغضی آبله‌دار است.

حرفِ نازده، حقيقتِ محضْ نماست.

ناميرايی، آرزويی سهل و ممتنع است.

گاه سعی كردن، عين نقش‌بازی است.