درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 29 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● غار‌غار


مرگ كانديدا ندارد؛ همه منتخب‌اند.

می‌گويی، ناگوشند؛ ساکتی، جيغ‌اند!

ظالمِ در خوابْ مظلوم، تا بيداری، با دنيا كاری ندارد.

جهان در صلحی پايدار است؛ آتش‌ها با نفت خاموش شد!

لابد سماجتِ كلاغ‌ها در غارغارِ هر روزه، چيزی را می‌خواهد حالی ما كند!