درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 30 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● معجزه


به دل ِنازك، دل نبند!

وعده‌ی قطعی، اكنون... بود.

چرا در اوج سلامت، دردِ كامليم؟

داری می‌خوانی؛ همين معجزه‌ كافی‌است.

لابد آنها كه خود را می‌كُشند به نسبت زنده‌ها توجيه بيشتری برای نبود دارند.