درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 1 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● سنگ


گويا گذشته حرف گوش‌كن‌تر است!

سنگفرش، سنگِ صبور سابق است؟

به خود نگير!... هميشه اسم‌ها دعوت‌اند.

لابد خوشْ‌خواب، خوابِ سريالی می‌بيند!

اگر دروغ بِدَوَد؛ حقيقت خودِ مقصد است.