درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 2 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● نقطه


به خوابت آمدم، نبودی!

با اسم مستعار می‌گرييم.

تا كجا بايد باد را هُل داد؟

خواب و خيال چه ربطی به هم دارند؟

نقطه‌ی بيجا، نطق ِجمله را كور می‌كند.