درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 3 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● شعله


هر رفتی، آمد ندارد.

ابر، عينکِ آفتابیِ زمين است.

شاهان ِتاريخ هنوز حكم می‌رانند.

دانشمند، فقط نادانستگی بيشتری می‌داند.

فانوس، سپرِ شعله است در كارزارِ فوتِ باد.