درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 4 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● قانون


هيچ شيرِ بسته‌ای خود را باز نمی‌بيند.

روح گناه كرده را جسم عِقاب می‌كند؟

قفس با نيتِ مراقبت، دُورِ قناری است.

خروس، صبحِ غروب را به رسميت نمی‌شناسد.

جامعه‌ی وحوش قانون جنگل را شفاهی پذيرفته‌اند.