درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 5 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● صعود


ژن ِپَلشتی، بی‌واسطه به ارث می‌رسد.

شغال با مرغ، ران ِبريان ِمذاكره می‌خورد.

حالِ ابرِ عقيم را نمی‌فهمی تا جورِ او نباشی!

پيچك، صعود را مديون ِضعف‌های خود است.

شير ژيان مورچگانی را كه نفهميده، ‌لِه می‌كند.