درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● اتفاق


يقين، با ترديد يقين دارد.

آغاز و پايان، ادامه است.

چرا اتفاقِ ناتوان، نمی‌افتد؟

زشت، نديد گرفتن زشتی است.

اصل اين است كه حال ما خوب باشد!