درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 8 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● بو


برای در نرفتن از زير بار، طرفِ بار نرفت.

بی‌شرفِ مؤدب، بدتر از بی‌شرف بی‌ادب است.

گل‌ها در تصوير تلوزيون زيباترند؛ منتهی بی بو.

پرمدعا وانمود می‌كند كه می‌تواند از هر ادعايی بگذرد.

چه می‌شد با پدر و مادر شدن، كمی هم فرشته می‌مانديم!