درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 9 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● فهم


طنابِ دار هيچ فكر بدی نمی‌كند.

گل‌ها دوست دارند، مُعَطّر به ما بنگرند.

خيالم كه تخت شد، فكر روی آن خوابيد.

لابد خدا گوزن را نشناخت كه شاخ‌اش داد؟!

ماه، فكر می‌كند، ما فكر می‌كنيم، او هم متقابلاً ما را نمی‌فهمد.