درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 10 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● شيطنت


قاضی، كلاه‌اش را كه می‌كند؟

بهره‌ی نزول، خراجِ زورِ كارِ نكرده است.

شيطنتِ اجدادی از آغازِ غار، ما را آوراه‌ی تمدن كرد.

پس از توبه، اصرار داريم چيزهايی را از ياد ديگران ببريم.

اصولاً دوست داشتنِ بدون مسئوليت دوست داشتنی‌تر است!