درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 11 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● امر


آبِ آلوده بی‌گناه است!

دكتر، مرا به تو تجويز كرد!

تمدن ِنوين، قتل عامِ سمفونيک را ترجيح می‌دهد.

عاقبت به خير‌، بر نيمكتِ ذخيره، دعای بدرقه‌ می‌پوشد.

مفتون ِخود، به ملائك امر می‌كند، زير بالِ خدا را بگيرند.