درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 17 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● توبه


پارسا، از گناهِ آينده توبه می‌كند.

خودشيفته، عاشق و معشوقْ سرخود‌است.

در اقتصادِ دلالی، سود به ريشِ مبتكر می‌خندد.

نازِ بالشِ نرمِ نفت نمی‌گذارد سر به سنگ بخورد.

از ميان اصواتِ آواره، نفرين به گوش ‌فلك می‌رسد.