درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 21 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● فكر


کَر، زندگی را صامت می‌بيند؟

فکر و خيال نمی‌گذارد فکر کنيم.

چاه، نابينای دروغی را به بيراه پس داد.

آزادی صدقه‌ای، نذرِ اموراتِ اموات می‌شود.

ناتوان، به رابطه‌ی تمامِ پديده‌هاي‌های هستی ‌مشكوك است.