درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 22 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● برف


چه‌قدر آينه!...؛ همه مراقب ما!

به اندازه‌ی هراس بودن، هستيم.

برف را لمس می‌کنم؛ دل بهار توست.

در جدالی نابرابر است با ما- ديو مرگ!

چه‌قدر نطفه‌ی خيانت در بطنِ آينده است!