درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 23 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● بيهودگی


حس می‌کنم... توام!

بيهوده‌گی، به حباب، برنمی‌خورد؟

وصيت‌نامه‌ی جاسوس، محرمانه است.

تنهايی را شقه‌شقه کرد؛ دورش شلوغ شد!

سرش به شمال، پايش به جنوب، قلبش به شرق و روحش به غربِ صليب، تبعيد شد.