درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 24 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● تمجيد


چرا آرزوهايمان را بازی نكنيم؟

سرزنش خودپسند، تمجيد است.

ادب فاشيست، فضيلتی نفرت آور است.

ادای افسردگی، ته سيگار توليد می‌كند.

حسِ نرمی‌ی آب، سنگ را به آواز می‌خواند.