درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 25 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● دور


واژگان ناسزا، بدتركيب ‌اند؟

باد، سارقِ تردستِ گُلِ شمع است.

چه‌قدر دور، نزديك است، و نزديك، دور!

مردگان هم در افكارشان تجديد نظر، می‌ك... نيم.

خرْ مردِ رند، كلكسيون برگِ جريمه رشوه می‌دهد.