درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 27 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● واقعه


دم به دم تمديد و تحويل بعد می‌شويم.

آينه‌ی کور، چشم بسته می‌نگرد- در ما.

پيش از تولدِ حرف، با سکوت شعر می‌گفتند.

احضاريه‌ی مرگ بعد از واقعه به ديوار می‌خورد.

همه چيز فراموش می‌شود الا فراموش کردن فراموشی.