درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 28 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● نادانی


بچه‌های خواننده، دائم پدر گوش می‌دهند؟

در دنده‌ی چپ، نادانی‌ها را به كرسی می‌نشانيم.

هررهگذر، يك عشقِ تازه‌ برای هر هوس‌باز است.

خجول‌ها خوانندگی را با ترانه‌ای بيدِ مجنونی می‌آغازند.

مردان با چشم، زنان با گوش، جوانان اتفاقی و بچه‌ها با تازگی، عاشق می‌شوند.