درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 29 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● سنگين


همه شاعرند؛ خبر ندارند.

وسط خاطره، خاطره شده‌ايم.

برای نگاه نكردن اتفاقاً چشم لازم است.

سنگين باش؛ سنگ ها روزی ما بوده‌اند.

قدر مشترک رنگ‌های رؤيايی چه بی‌رنگی است؟
.