درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 30 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● شام


براي شام، شعر سفارش داد.

برايم تعريف كرد كه چه‌طور مرد.

واقعيت، در رؤياها تعريف مي‌شود.

قاضيان، قاضيان خود را دوست ندارند.

نطفه‌ی خودپرستي در اولين آينه‌ی آب بسته شد.