درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 1 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● ترس


تا كي منتظرِ سرانجامِ عاقبت‌ايم؟

چه‌قدر طلبكاريم، از لحظه‌هاي پيش‌رو.

حاكمان سراب بر آب‌نما فرمان مي‌رانند.

در كتابِ وهم، كلمات از نويسنده محتاط‌ترند.

واقعاً كارد در هر دستي كه هست، بهتر است بتواند ببرد؟