درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 2 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● خاطره


گلوله‌ي خيانت، گاه زنده‌ مي‌كند.

انگار ما در خدمت زندگي هستيم؟!

كافرِ احساس، موسيقي را حرام مي‌داند.

تيك‌تاك ساعت، پله‌پله، خاطره حمل مي‌كند.

به ميزان لذت دادن به طبيعت، از آن حظ مي‌بريم.