درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 4 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● نامرئی


به آينه نگاه كرد؛ خالی بود.

محتضر به چه فكر نمی‌كند؟

تورم، يعنی فروش بی دريغ پول به بی‌پول.

پادشاهِ حلال زاده‌نما، ملت‌ را در لباس نامرئي می‌بيند.

پول تمام نگرانی‌ها را خلع و خود جاي همه می‌نشيند.